ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

Gulf Daily News: پازلی سیاسی در پاریس

0

پازلی سیاسی در پاریس

تالار آنها در مرکز همایش های پاریس در کنار فرودگاه چارلز دگل افتتاح شد که به دلایل امنیتی به ما گفته شد.
من باید اقرار کنم که از اندازه سالن همایش سورپریز شدم، و بسیاری از چهره های مهم اروپای غربی و آمریکا، همراه با فرمانداران سابق، نمایندگان مجلس سابق، سناتورهای بازنشسته و غیره، را مشاهده کردم …
همه ما می دانیم که چنین شخصیت هایی هرگز از جیب خود یک پنی هم نمی پردازد، اما به هر حال دعوت شده و بلیط برایشان صادر شده بود. هر کلمه ای که آنها گفته اند نیز پولشان از پیش پرداخت شده بود. زیرا برای آنها، چنین مناسبتی، حکم تفریح در دوران بازنشستگی بود!

سخنرانیها تند و آتشین انجام شد، اما بدون هیچ ذره ای از معنا و مفهوم خاص. تهدیدات و هشدارها ابراز می شدند، اما هیچ راه حل عملی برای آنها ذکر نمی شد. در حقیقت آنها جوری صحبت میکردند که همه فکر میکردند که رژیم ایران در طول کنفرانس سقوط خواهد کرد!
با این حال، رهبران مجاهدین خلق به طرز دیوانه واری نمی دانستند که مردم ایران، هرچند که علیه رژیم در سراسر کشور تظاهرات میکنند، اما هرگز مجاهدین خلق را به عنوان نماینده خود نمی شناسند.
جمع آوری مجمع پاریس اصولا باید هزینه چند میلیون دلار داشته باشد. چه کسی آن را تأمین کرده؟ همه این سوال را می پرسیدند.
حتی از یک شرکت کننده غربی شنیدم که می گفت : «چه سیرک سیاسی آکروباتیکی!»
پس از سه ساعت به خاطر گوش دادن به سر و صداها ولفاظی های خالی از معنا و کلمات توخالی، گیج شدم. دو نفر از مردان پیشرو آنها متوجه غیبت من شدند و متوجه شدند که من رفته ام و روز بعد من را صدا زدند تا جلسه ای برای توضیح افکار خود برگزار کنند. این جلسه بیش از دو و نیم ساعت در هتل من رخ داد.
من در ابتدا یک سوال مهم را مطرح کردم. مسعود رجوی (بنیانگذار مجاهدین خلق) کجاست؟ آیا او مرده یا زنده است؟ من عمدا از این سوال خواستم تا صداقت و اعتبار آنها را بررسی کنم.
پاسخ تکان دهنده ای دادند که “او زنده است، اما نمی تواند به دلیل تهدیدات تروریستی به طور عمومی ظاهر شود”.
همه ما می دانیم که مسعود رجوی پس از حمله به بغداد ناپدید شد. از آن زمان هیچکس چیزی از او ندیده و یا نشنیده است.
در حقیقت، در طی مجمع های سالیانه خود از سال 2016، 22 ژوئیه، در حالی که مریم رجوی از همسرش مسعود به عنوان رهبر این سازمان ستایش کرد، یک سیاستمدار بسیار برجسته عرب در سخنرانی خود دو بار از نام مسعود رجوی به عنوان رهبر پیشین و مرحوم مجاهدین خلق و دقیقا کلمه “marhoom ” را به طور واضح بیان می کند، که به وضوح به معنی “مرده” است.
هنگامی که مریم رجوی این کلمه را شنید، رنگ از صورتش پریده بود، اما او اظهار نظر نکرد. از آنجا که کلمه”marhoom ” بیان نوعی توهین به زبان عربی است. جالب توجه است که مترجم نیز این کلمه را نادیده نگرفت.
من این را ذکر می کنم تا به خوانندگان نشان دهم که چنین پنهانکاری مشکوکی از حقایق، نشان دهنده بی هدف بودن آنها است و از آن لحظه من از بی هدف بودن این بحث متقاعد شدم.

Gulf Daily News: Political puzzle in Paris

منبع لینک
مطالب مشابه