ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

TopTopic: نمایش رجوی در فرانسه انحرافی است از مرگی نحس در آلبانی

0 7

مالک شرایی یکی از معدود شاهدان باقی مانده از مرگ مرموز 53 عضو مجاهدین در کمپ اشرف عراق بود. با توجه به افرادی که او را می شناختند، او نیز سعی داشت خود را از زندان اردوگاه مجاهدین و غیرقابل دسترس در عراق بیرون کند. او احتمالا آخرین قربانی مجاهدین خلق به منظور پاکسازی است. با توجه به این خبر، داعش دومین گروه تروریستی مهمان می باشد که آلبانی باید از آنها میزبانی کند.
ژجیجی تناسای، روزنامه نگار عالی تحقیقاتی آلبانیایی، نوع دیگری به این مسئله . در زیر ترجمه انگلیسی مقاله او تحت عنوان:
“قهرمان” مجاهدین خلق در مانزاس تهدیدات امنیتی آلبانی را افزایش داده است.

TopTopic: Rajavi’s Show In France Distracts From Sinister Death In Albania

منبع لینک
مطالب مشابه