ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

Channel 4: مشاوران ترامپ فرقه ای تبعیدی را به عنوان گزینه ای برای حکومت ایران به حساب می آورند.

0 11

ترامپ ایران را به عنوان بزرگترین دشمن خود به حساب می آورد. و قبل از روی کار آمدن، مشاور امنیت ملی او، جان بولتن ابراز کرده بود که سیاست آمریکا تغییر رژیم در ایران است.
او و مشاوران دیگر ترامپ بارها از فرقه ای تبعیدی به عنوان گزینه ای برای حکومت ایران صحبت کرده بودند. مجاهدین خلق (MEK) چندین سال است که زیرشاخه تبلیغاتی فعالی دارند ولی در حال حاظر مشغول نفوذ در مقامات بالا هستند. آنها همچنین پایگاهی مخفی در آلبانی دارند که در 30 کیلومتری تیرانا پایتخت آلبانی قرار دارد.
تهیه شده: لیندسی هیلسام – خبرنگار بین المللی و نویسنده بین المللی

Channel 4: The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

منبع لینک
مطالب مشابه