ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

Gazeta Impakt: آیا جان مک کین برای تجهیز مجاهدین خلق به آلبانی سفر کرد؟

0 43

آیا جان مک کین برای تجهیز مجاهدین خلق به آلبانی سفر کرد؟
دیدارهای سناتور جنگ طلب آمریکا  در کوزوو و آلبانی با رنگ و لعاب مثبتی در رسانه های کوزوو و آلبانی پوشش داده می شوند. با وجود پیشینه ی جنگ طلبانه و تجاوزگر مک کین، با وی به عنوان شخصی که صلح و دموکراسی را برای دنیا به ارمغان آورده، تعامل می شود. از آنجایی که جامعه ی مدنی آلبانی و کوزوو مرده است، مک کین با اعتراضات و تظاهراتی که در اروپا و غرب مورد انتظارش بود، مواجه نشد. رسانه ها نیز به خاطر اینکه توسط صاحبانی مرتبط با مواد مخدر یا وابسته به قدرت کنترل می شوند، فقط با لحنی مثبت نسبت به این دیدارها صحبت نمودند.
به هر صورت، سناتور مک کین در زمان دیدارش از تیرانا زمان را برای رفتن به نشستی خاص با ۳۵۰۰ عضو مجاهدین که دولت راما آنها را در آلبانی اسکان داده، از دست نداد. زمانی که مسئولان مجری قانون در آلبانی و کوزوو به جای اطمینان دادن از امنیت سفر مک کین، مردم را با اخبار تأثربرانگیز می ترسانند که حملات تروریستی اتفاق خواهند افتاد و در کوزوو یک بیمار روانی وهابی را به خاطر ساختن یک آهنگ دستگیر می کنند، همه ی این اخبار و وحشت پلیس، به طور آشکار در جهت پنهان کردن دلیل اصلی دیدار مک کین از آلبانی است.
او با مجاهدین ایرانی و رهبرشان مریم رجوی دیدار کرد. در شرایطی که دنیای امروز ما در ستیزه های آشکار آمریکاییها با چین، کره، روسیه، سوریه، ترکیه و ایران قرار دارد و شروع جنگ جهانی سوم در هر لحظه انتظار می رود، دیدار مک کین از اردوگاه مجاهدین آشکارا در جهت تعلیم آنها برای مبارزه ی بعدی شان بود.
زمانی که مریم رجوی تصاویری از جلسه ی مجاهدین با مک کین را توئیت کرد، به وضوح اظهار داشت که گروهش برای جنگ آماده می شود. اما کجا صحنه ی مبارزات گروه رجوی خواهد بود؟ روسیه، سوریه، کره، چین یا ایران؟
بر طبق قانون مدنی آلبانی، باید مریم رجوی به خاطر این اظهارات دستگیر و مجازات شود. همانگونه که پیش از این امامان آلبانیایی به نامهای گندیچ بالا و بوجر هیزا دستگیر و محکوم شده بودند. اما در آلبانی، جهادگرایان آلبانیایی زندانی هستند و مجاهدین ایران به دستور مک کین متمایز می شوند تا به مبارزه بپردازند.

Gazeta Impakt: Did John McCain visit Albania to mobilize Iranian MEK terrorists?

منبع لینک
مطالب مشابه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

Join Channels
CLOSE