ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

American Herald Tribune: چهار دهه پس از وقوع انقلاب اسلامی: دلایل استقامت آن چیست؟

0

چهار دهه پس از وقوع انقلاب اسلامی: دلایل استقامت آن چیست؟

چهار دهه پیش، در این ماه، مردم ایران، تاریخ خودشان را تغییر دادند. همه آنها قاطعانه ایستادند تا هژمونی امپریالیستی و عروسک دست نشانده آن شاه را نابود کنند. از آن زمان، ایران شاهد یک تغییر اساسی در موضع سیاسی و دیپلماتیک خود بوده است.
این مقاله به برخی از اتقادات پاسخ می دهد که اخیرا ادعا کرده بودند که اگر سید علی خامنه ای رهبر ایران، سياست کشور را هدايت نکند، ایران نقش برجسته ای در جهان داشته و ارتباطات جامع با ایالات متحده و دیگر کشورها برقرار می کرده است. با این حال، باید گفت که رفتار سیاسی ایران در عمق ایدئولوژی این کشور ریشه دارد.

نظام حاکم در ایران بر اساس یک شخصیت و آنچه که او می گوید نیست، بلکه بر ایدئولوژی ولایت فقیه است. این ایدئولوژی توسط بنیانگذار انقلاب اسلامی، امام خمینی، که در اصل از آموزه های معتبر اسلامی گرفته شده است، تأیید شده است. آموزه هایی که عدالت و برابری برای همه را تضمین می کنند، به رغم جنس، نژاد، مذهب، دیدگاه و غیره تحت این سیستم هستند، موضع گیری سیاسی همچنان پایدار است و کسانی که تهدیدی را نشان می دهند و موضع خصمانه علیه انقلاب دارند، همیشه دشمن محسوب می شوند.
این رژیم متمایز، بخاطر استقلال و قدرتش از سوی امپریالیست ها مورد وحشت قرار دارد. اگر ما بر اساس یک تقارن بین این رژیم و سایر رژیم ها در منطقه تمرکز کنیم، واضحا متوجه می شویم که ایالات متحده از آنها حمایت می کند. ممکن است بپرسید چرا آنها و نه ایران؟ خب، خیلی ساده است، زیرا از همان ابتدا و در ایدئولوژی اصلی آن، ایران برای حفاظت از حاکمیت، ثروت و منابع طبیعی خود تصمیم گرفته است. یکی دیگر از دلایل این است که ایران توسط دموکراسی تحت کنترل خود است که مردم آن را آزادانه انتخاب کرده اند.
برعکس، بقیه رژیم های منطقه تحت کنترل خانواده هایی قرار دارند که ایالات متحده و انگلیس به شدت از آنها حمایت می کنند، زیرا چنین رژیم هایی آزادی خویش را از دست نمی دهند و به دنبال تبلیغات کثیف امپریالیستی هستند. آنها هرگز سیاست آمریکا را رد نمی کنند زیرا این امر منجر به سرنگونی آنها خواهد شد. علاوه بر این، به منظور خدمت به منافع خود، قدرت های استعماری به گوش های ناشنوا گوش می دهند و چشم ها را به نقض غیر انسانی حقوق بشر توسط دولت های مستبدانه علیه هموطنان خود می کشند.
در ایران، دولت و مجلس از طریق انتخابات آزاد تشکیل می شوند. بر این اساس، مردم می توانند حرف ها و صداها و نگرانی هایشان را بیان می کنند. علاوه بر این، رهبر به واسطه یک معیار خاص و معینی به صورت منصفانه و مسئولانه، توسط شورای خبرگان منصوب می شود. بنابراین، کسی که انقلاب را هدایت کرده و اصول و اندیشه هایش را حفظ می کند، بدون شک باید به اندازه کافی عاقل و منطقی باشد تا سیاست های داخلی و خارجی ایران را مدیریت کند.
قبل از سال 1979 ایران وابستگی های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با ایالات متحده و سایر کشورهای اروپایی داشت؛ محمدرضا پهلوی، دیکتاتور سابق، در خدمت آنها بوده است. شاه سپس ایران را به گاو تغذیه کننده ایالات متحده در خاورمیانه تبدیل کرد. در دوران سلطنت خود، ایرانیان تحت فشار و ارعاب قرار گرفتند؛ حقوق خود را به عنوان انسان محکوم کردند. اکثریت از طبقه پایین تر بودند و به حفظ منافع بورژوازی قدرتمند متوسل شده بودند. آنها تحقیر، ظلم و آزار و اذیت را تحمل کردند.
محمد رضا پهلوی ژاندارم در منطقه بوده و توسط دشمن اسلام صهیونیست در برابر جناح های مقاومت موضع گیری کرده بود. هرچند که تحت حکومت او ایران از بحرانهای مختلف بهداشتی، آموزشی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی رنج بردند. تبعیض طبقاتی و بی عدالتی دلایل کافی برای شورش و ایجاد تغییرات اجتناب ناپذیر است.
ظهور انقلاب در ایران موجب شوک وحشتناک بسیاری از رژیم های منطقه ای، اروپایی و ایالات متحده شد. آنها قبلا متوجه شده بودند که این گام منافع آنها را به خطر می اندازد. به طرز قابل توجهی، هیچکدام از آنها منافع مردم ایران را درک نمی کردند و هیچ ارتباطی با خواسته ها و آرمان های آنها نداشتند.
اغلب ایالات متحده تلاش کرده تا انقلاب را تضعیف کند، همانطور که در 20 اوت 1953، 2009، دسامبر 2018 اتفاق افتاد. با این وجود، هر چه ایالات متحده تلاش می کند جمهوری اسلامی را بلرزاند، باعث مستحکم تر شدن آن می شود. علاوه بر این، هرچه بیشتر ایالات متحده توطئه های غلط علیه ایران را تشدید می کند، بیشتر ایرانی ها هجوم و آمادگی برای مقابله با چنین شیوه های غیر اخلاقی و امپریالیستی را نشان می دهند. ایالات متحده هنوز نادیده گرفته است که کسانی که این انقلاب را محافظت می کنند، مردم هستند، عزم آنها، ایمان و راه حل آنها هستند. باز هم این یک رژیم ساخته شده بر پایه ایدئولوژی است که هیچ قدرتی قادر به تسلیم کردن آنها نیست.

فوریه 06، 2019

American Herald Tribune: Four Decades after the Eruption of the Islamic Revolution: What are the Reasons behind its Steadfastness?

منبع لینک
مطالب مشابه