ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

سال نو مبارک 1398

سال نو مبارک – عید نوروز مبارک1398
در بهاری دیگر ، بنیاد بهار بهترین آرزوهای خود را برای جوامع مختلف در سراسر جهان ابراز می دارد برای کسانی که این روز را با عنوان نوروز به عنوان هدیه ای از جانب خدا در ایران، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و غیره جشن می گیرند. نوروز زمانی است که ما تعهد خود را برای ایجاد صلح و نابودی خشونت و تروریسم دوباره ابراز داریم، صدای خود را به جهانیان میرسانیم و برای آزادی و کرامت انسانها ایستادگی می کنیم. نوروز بازتابی از امیدهای ما برای آینده ای آرام و صلح آمیز است. و برای رسیدن به این آینده این بنیاد برای مبارزه با سرکوب، تروریسم و امپریالیسم از تمام کسانی که در این راه قدم بر میدارند حمایت می کند. امیدواریم سال آینده برای شما سالی پر از صلح و کامیابی باشد.