ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

بدون دخترم هرگز

0 34

بدون دخترم هرگز
سازمان مجاهدین خلق، با هدف مبارزه مسلحانه بر علیه رژیم شاهنشاهی ایجاد گردید. آنها در اوایل دهه 50 چندسال به پیروزی انقلاب اسلامی، از اسلام به مارکسیست تغییر ایدئولوژیِ دادند. ایدئولوژی آنها از طرفی و مشی مسلحانه آنها از طرف دیگر باعث طرد این گروه ماهیتا تروریستی توسط توده های مردم شد. چرا که در چندین انتخابات برگزار شده بعد از انقلاب اسلامی، هیچ نماینده ای از گروهک توسط مردم انتخاب نشد. پس از نرسیدن به قدرت مطلق و وارد شدن به فاز مسلحانه علیه نظام نوپای انقلاب اسلامی، 17000 نفر از شهروندان ایرانی در شهرهای مختلف را با شیوه های مختلف ترور کردند. و درنهایت با خروج از ایران در کنار صدام حسین در جنگ هشت ساله بر علیه ایران قرار گرفته و بر علیه کشور خود جنگیدند. این امر باعث شد تا به کلی جایگاه خود را در بین مردم از دست دهند. سازمان برای بقای خود، روش فرقه گرایی و فرد گرایی را در پیش گرفت و هر نوع انتقاد به مسئول سازمان را گناه بر شمرد. با فرایندهای مختلف مغزشویی افراد را مطیع محض اوامر خود ساخت و مسعود رجوی را در جایگاه خدا نشاند؛ به گونه ای که هرنوع سوال یا انتقاد از او به آن شرک و گناه شمرده می شد. از این رو اعضایی هم که تصمیم به جدایی از سازمان را می گرفتند با اعمال همچون تهدید، شکنجه و … مواجه می شدند.
راوی این مستند که بی تردید یکی از مستندهای جذاب و تاثیرگذار درباره منافقین است، از هواداران سابق گروه بوده که همراه با خانواده اش در کانادا ب ه سازمان پیوسته ولی در ادامه، برای جدایی خود و خانواده اش از سازمان، متحمل خسارات فراوانی می گردد به طوری که دخترشان هنوز نزد سازمان، گروگان است! در تولید این مستند، تماما از راش های پدر خانواده که در ترکیه، کانادا و عراق تصویر برداری کرده استفاده شده است.

منبع یوتیوب
مطالب مشابه