ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

داستان یک پایان

داستان یک پایان
مستند «داستان یک پایان» مروری است بر تاریخ 50 ساله گروهک منافقین، سیر شکل گیری سازمان مجاهدین خلق و انشعاب آن در این مستند بررسی می شود.

اگر فرض کنیم حوزه اعتقادی منافقین از بدو تاسیس تاکنون فقط تابع سه ایدئولوژی بوده، در حال حاضر صراحتا باید عنوان کنیم هر سه را در سرفصل های تاریخی از دست داده اند. ملی گرایی را وقتی به اردوگاه صدام پناه بردند؛ سوسیالیسم را وقتی با آمریکا و اسراییل ارتباط برقرار کردند و اسلام گرایی را با انقلاب ایدئولوژیک.

قسمت اول این مستند با نام «شروع نافرجام به تشکیل این گروهک تحت عنوان سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 44، دستگیری گسترده اعضا در سال 50، ترورهای درون گروهی سال 54 مانند ترور مجید شریف واقفی، ریاست مسعود رجوی بر اعضای زندانی گروهک و … می‌پردازد.

قسمت دوم که «افتادن نقاب» عنوان گرفته همراهی این گروهک با جریان انقلاب، تلاش رجوی برای شراکت در حکومت جمهوری اسلامی، جنگ مسلحانه در سال 60 و ترورهای گسترده مسئولان و مردم را مد نظر قرار داده است.

قسمت سوم با نام «لشکرکشی تا کمینگاه» نیز به استقرار منافقین در عراق، انجام چند عملیات نظامی برای صدام، شکست عملیات فروغ جاویدان می‌پردازد.

قسمت چهارم «تولد یک فرقه» موضوع تبدیل گروهک منافقین به یک فرقه در سال‌های پس از جنگ را بررسی کرده میکند.

قسمت پنجم «اسیر در زنجیر دروغ» به بررسی ساز و کارهای فرقه‌گرایی در این گروهک می‌پردازد.

قسمت ششم و پایانی این مستند نیز که «پایان یک رؤیا» نام گرفته، به بررسی نقش زنان در گروهک منافقین و تعامل رجوی با آنان و سرنوشت مبهم مسعود رجوی می‌پردازد.

منبع یوتیوب
مطالب مشابه