ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

وزیر امور خارجه ایران پاسخ جان بولتن را در مورد “40 سال شکست” می دهد.

آمریکا در سیاست های غلط 40 ساله خود باید بازاندیشی کند

0

وزیر امور خارجه ایران پاسخ جان بولتن را در مورد “40 سال شکست” می دهد.

روز دوشنبه ایران چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب خود را جشن گرفت، انقلابی که در زمانی رخ داد که محمد رضا شاه پهلوی که از طرف آمریکا حمایت می شد سقوط کرد و انقلابیون به رهبری آیت الله روح الله خمینی در تهران قدرت را بدست گرفتند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در جواب توییت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد انقلاب ایران در سال 1979با انتقاد از سیاست های ترامپ می گوید: “آمریکا در سیاست های غلط 40 ساله خود باید بازاندیشی کند”.

جواد ظریف در روز سه شنبه در توییتی اینگونه جواب می دهد:”چهل سال شکست سیاست های شما در ایران نشان می دهد که ایران هرگز خود را تسلیم نخواهد کرد.40 سال ناکامی در تنظیم سیاست های آمریکا با واقعیت. 40 سال ناکامی در به هرج و مرج کشاندن ایران با خون و خونریزی.”
این جواب یک روز بعد از توییت ترامپ در واکنش به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که گفته بود “40 سال سرکوب، فساد و ترر” گفته شد که در ادامه توییت قبلی وی با عنوان “رژیم ایران تنها 40 سال شکست را داشته است” بود.
ترامپ در همصدایی با جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا که در توییت هایی که در آنها استدلال کرده بود که:”چهلمین سالگرد رژیم ایرانیان تنها چهار دهه شکست و بدقولی بوده است” این توییت را زده بود.
در توییتی بولتن متعهد شد که دولت آمریکا از مردم ایران حمایت می کند و ادعا کرد که باید بعد از “40 سال شکست” مردم جهت ” کشورشان را تعیین کنند”.
خبرنگاری به نام مایکی کی در این خصوص بیان می دارد که بولتن حداقل 8 بار در جلسه های مجاهدین خلق که گروهی مخالف ایران و خواستار تغییر رژیم در این کشور هستند، سخنرانی کرده است، که گفته برای هر سخنرانی 50 هزار دلار دریافت کرده است.
در جولای 2017، بولتن در مراسم گردهمایی این گروه گفت:” بنا بر سیاست های رئیس جمهور آمریکا ایران چهلمین سال پیروزی انقلاب خمینی در سال 57 را نمیبیند.”
او ادعا کرد: “رفتار و اهداف رژیم تغییر نخواهد کرد، پس بنابراین، خود رژیم باید عوض شود. و به همین خاطر قبل از سال 2019 ما این مراسم را در تهران جشن می گیریم.”
ایالات متحده به طور رسمی مجاهدین خلق که خود آن را بزرگترین رقیب ایران می داند از لیست سیاه گروه های تروریستی در سال 2012 خارج کرد.
در 22 بهمن 97 ایران چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خود را جشن گرفت، انقلابی که در طی آن نیروهای چریکی و معترضین به رهبری آیت الله روح الله خمینی، سربازان وفادار به محمد رضا شاه پهلوی را در برخورد های خیابانی برانداختند.

Sputnik International: Iranian FM Strikes Back at Trump, Bolton Over "40 Years of Failure"

منبع لینک
مطالب مشابه