ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

انفجار بمب در میدان راه آهن تهران

انفجار بمب در میدان راه آهن تهران

یکم شهریور 1363 برگی دیگر از کارنامه سیاه و خونین گروهک منافقین است. انفجار بمب در میدان راه آهن تهران، صدها کشته و مجروح به جای گذاشت. شدت این انفجار به حدی بود که شیشه های ساختمان های اطراف ، تا شعاع 100 متری شکسته شدند.

مطالب مشابه