ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

عملیات فروغ جاویدان (مرصاد)

92

عملیات فروغ جاویدان (مرصاد)

پس از قبول قطعنامه توسط ایران در مجامع بین المللی، صدام در جلسه محرمانه ای خبر حمله دوباره به ایران و شروع یک عملیات جدید که منجر به سرنگونی حکومت ایران خواهد شد را می دهد. وفیق السامرایی رییس سازمان اطلاعات ارتش عراق و مدیر اطلاعات نظامی امور ایران میگوید: ” ریس جمهور _صدام_ در یک نشست محرمانه ویژه، در وزارت دفاع، به ما ابلاغ کرد، در صورتی که ما موفق شویم حکومت ایران را سرنگون کنیم کویت به عراق ملحق خواهد شد. پس یک فرصت تاریخی پیش آمده و شرایط انجام حمله گسترده برای سرنگونی رژیم ایران و روی کار آمدن یک حکومت وابسته به ما مناسب است.” به گفته این مقام اطلاعاتی عراق، منافقین اطمینان داده بودند در این جلسات که اگر ما به حکومت رسیدیم، از شما تبعیت خواهیم کرد، یعنی ایران پیرو صدام خواهد بود.
سروان ستار سعد که مسئول تدوین فعالیت های عملیاتی در اطلاعات سپاه سوم ارتش عراق بوده و خود در عملیات فروغ جاویدان حاضر بوده است در کتاب خاطرات خود مینویسد: ” مسعود رجوی بارها گفته بود که در مناطقی که میخواهیم عملیات بکنیم، مردم با ما و طرفدار ما هستند، اما رجوی و افرادش ما را فریب دادند. من متوجه شدم ایرانیانی که در حمله با آنها برخورد کردیم، از افراد مسعود رجوی و همسرش متنفر هستند. من با چشمان خودم دیدم که آنها عکسهای مسعود رجوی و همسرش را پاره میکردند و به شدت مقاومت میکردند.” او در ادامه به جنایاتی که نظامیان بعثی بخصوص زنان نظامی سازمان در ایران مرتکب شدند میپردازد و میگوید:” زنان سازمان، لباس نظامی بر تن کردند و با افسران استخبارات عراق روابط جنسی برقرار میکردند و این برای رهبران سازمان اصلا مهم نبود. من با چشمان خود دیدم که افراد سازمان مجاهدین خلق، شکم زنان را میشکافتند و آنها را میکشند. در آن شرایط سوالات گیچ کننده ای از خود پرسیدم؛ این ها چگونه میخواهند حکومت کنند؟ چرا افراد بی گناه را میکشند؟ پایگاه های مردمی که از آن دم میزدند کجاست؟!”
سر انجام گروهک منافقین توسط نیروهای رزمنده ایران در این عملیات شکست مفتضحانه ای را متحمل شدند و تعداد زیادی کشته و زخمی و اسیر جنگی بر جای گذاشتند. شکست در این عملیات، نقطه عطفی برای تحمیل انقلاب ایدئولوژیک و فرقه گرایی توسط مسعود رجوی بر اعضای منافقین بود.

مطالب مشابه