ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

توضیح مستند مذاکرات مسعود رجوی با طاهر الحبوش

24

توضیح مستند مذاکرات مسعود رجوی با طاهر الحبوش

سازمان مجاهدین خلق پس از خروج از ایران و پناه بردن به دامان صدام جهت همکاری با ارتش وی در جنگ با ایران، خیانت های زیادی را مرتکب شد. نشریه الحیاه در مصاحبه مفصلی که با سرلشکر وفیق السامرایی، یکی از فرماندهان اطلاعات نظامی رژیم صدام به عمل آورد، برای نخستین بار به افشای رابطه جدی و مستند سازمان و سرویس های عراقی پرداخت. وی در این مصاحبه میگوید: ” “صدام در دادن اعتبار برای فعالیت های اطلاعاتی به هیچ مرزی اعتقاد نداشت؛ به همین دلیل نیز پس از امدن رجوی و سازمانش به عراق، ماهانه –علاوه بر تامین هزینه ها و احتیاجات او و افرادش- بین 9 تا 10 میلیون دلار نقد به او پرداخت می کردیم. پیش از حمله به کویت، رجوی ماهانه 20 میلیون دینار عراقی از ما میگرفت؛ میلیون ها دلار دیگر نیز به او برای اداره سازمانش در خارج پرداخت می شود…”
فیلم زیر نمونه ای از این مذاکرات مسعود رجوی با طاهر الحبوش، فرمانده استخبارات عراق جهت درخواست تجهیزات نظامی برای استفاده بر علیه ایران است.

مطالب مشابه