ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

تصاویر و خبرهای جدید از خیانت منافقین

تصاویر و خبرهای جدید از خیانت منافقین
این مستند حاوی اطلاعات دسته اول و تصاویری جدید از کمپ منافقین در آلبانی و اقدامات خائنانه آنها علیه ایران اسلامی است. در این مستند درباره زندگی مریم و مسعود رجوی اطلاعاتی تازه منتشر شده و درباره تعامل منافقین و غرب و نقش آنها در حادثه انفجار بندر فجیره خبرهایی تازه افشا شده است.

منبع لینک
مطالب مشابه