ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

مستند خواب­های آَشفته

مستند خواب­های آَشفته

دشمنان از همان ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی همواره تلاش خود را در راستای تخریب دستاوردهای آن و ادامه سلطه بی‌پایانش بر کشورمان به کار گرفته‌اند.

انقلاب استوار ایران جرقه‌ای بود که مظلومان جهان را به عدالت خواهی و پس گرفتن حق خودشان ترغیب کرد.
جنگ علیه ایران حدود ۴۰ سال است که با روش‌های گوناگون ادامه پیدا کرده و دشمنان قسم خورده کشورمان حتی یک ثانیه از پا ننشسته‌اند.

فیلم زیر، مسیری که قطار انقلاب تا به کنون آمده و نقشه‌های دشمنان برای کشورمان  را که نقش بر آب شده، به تصویر کشیده است.

مطالب مشابه