ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO

حذف مخالفان، پروژه همیشگی سازمان مجاهدین خلق

حذف مخالفان، پروژه همیشگی سازمان مجاهدین خلق

علیرضا نیکنام
elimination-dissidents-permanent-project-mek

یکی از بزرگترین معضلات سازمان مجاهدین خلق، عدم توانایی کافی برای نگهداری اعضای این گروه بوده و هست. از گذشته این گروه که بنگریم، شیوه برخورد با افراد جداشده پس از تغییر ایدئولوژیک تا تسویه فیزیکی با افرادی که پس از انقلاب ایدئولوژیک این سازمان جدا شدند، همه نشان از ترس درونی سران این گروه نسبت به افراد جدا شده دارد. چرا که تا به امروز، مصاحبه کامل و شفافی از اعضای گرفتار در این گروه در هیچ رسانه ای منتشر نشده است. زندگی کلونی و همچنین فرقه گونه این گروه باعث شده سوالات پیرامونی آن هر روز بیشتر شود.

سازمان مجاهدین خلق پس از خروج از لیست سازمانهای تروریستی ایالات متحده، سعی نموده است با لابی های گسترده خود را یک گروه کاملا دموکراتیک جلوه دهد. حال آنکه میبینیم این گروه توانایی ارتباط سالم با دیگر گروه های مخالف جمهوری اسلامی را ندارد و حتی در بین آنها منفور است. چرا که علاوه بر عدم شفافیت در الگوی سازمانی خود، گناه نابخشودنی خیانت بر علیه کشور و مردم کشور خود در جنگ بین عراق و ایران و همدست شدن با صدام در بمباران شهرهای ایران را مرتکب شده است.

جدایی و فرار بعضی از اعضای این فرقه نیز تنها با سوالات و تردیدهایی بوده که در ذهن این افراد بوجود آمده و نه تنها پاسخی برای این سوالات ارائه نشده که بر عکس، این افراد مورد هجمه سنگین و بهتان و فشار روحی و روانی قرار گرفته اند و برچسب “مسئله دار” بر آنها الصاق شده است. گام بعدی حذف این افراد است که حالا ساز مخالفت با سازمان را می زنند.

یکی از این بهتان­ها برای تحت فشار قرار دادن مخالفان، برچسب جاسوسی برای حکومت ایران است. جالب است که این حربه حتی زمانی که در بغداد و در ذیل چتر حمایتی صدام بودند، استفاده می­شد. افرادی که مسئله دار می­شدند و بر موضع خود پایبند بودند، به جرم جاسوسی برای ایران، به صدام و شکنجه گران صدام سپرده می­شدند. عده زیادی از اعضای این فرقه، به دست ارتش صدام با پرونده سازی مجاهدین خلق، زندانی، شکنجه و بعضی از آنها کشته شده اند.

در اسناد جدیدی که افشا شده است، علاوه بر لابی گری گسترده سازمان منافقین در لایه های مختلف سیاسی آمریکا، عدم تفاهم و انعطاف گروهک منافقین با دیگر گروه های اپوزیسیون جمهوری اسلامی را می توان دید. این اسناد حاکی از ارسال دو نامه از سوی برخی نمایندگان کنگره آمریکا به ویلیام بار، دادستان کل ایالات متحده است که از او درخواست شده تا فعالیت های جاسوسی حکومت ایران علیه گروهک منافقین را رصد کند. اما جالب اینجاست که در یکی از این نامه ها درخواست شده است که آقای ایرج مصداقی (عضو جدا شده سازمان مجاهدین خلق و فعال مخالف حکومت ایران) به عنوان جاسوس حکومت ایران مورد تعقیب و رصد قرار گیرد.

ایرج مصداقی یکی از اعضای جدا شده از منافقین است که در قالب گروه های اپوزیسیون، فعالیتهای زیادی علیه حکومت ایران انجام می دهد. افشای این اسناد، تعجب و بی اعتمادی گروه های مخالف جمهوری اسلامی را نسبت به سازمان منافقین بر انگیخته است. سازمانی که افراد مخالف خود را با هر تفکر سیاسی و فرهنگی که باشند تحت فشار قرار می دهد. حتی اگر این افراد در مخالفت با جمهوری اسلامی با سازمان منافقین اشتراک داشته باشند.

elimination-dissidents-permanent-project-mekelimination-dissidents-permanent-project-mekelimination-dissidents-permanent-project-mekelimination-dissidents-permanent-project-mek

مطالب مشابه