ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

آلبانیایی

عملیات پرچم دروغین حمله به نفتکش ها، حربه ی جان بولتون و منافقین

به گزارش تروراسپرینگ، وب سایت تحلیلی- پژوهشی در موضوع گروهک تروریستی منافقین، آلبانین دیلی نیوز در گزارشی به موضوع همکاری گروهک منافقین با جان بولتون برای انجام عملیات «پرچم دروغین» پرداخته است. عملیات پرچم دروغین به عملیاتی گفته می شود که…

Tirana Times: به گزارش رسانه های محلی آلبانی٬ اعضای گروهک منافقین که مقیم آلبانی هستند یک گزارشگر…

تیرانا٬ ۱۹ آگوست ـ رسانه های محلی در روز یکشنبه اعلام کردند که لیندسی هیلسام گزارشگر انگلیسی که برای تهیه ی گزارشی برای شبکه ی چهار انگلیس به آلبانی آمده بود٬ مورد ضرب و شتم گروهک مخالف ایرانی موسوم به مجاهدین خلق که در کمپی حفاظت شده در…

Balkans Post: ایران برای قربانیان حملات تروریستی مجاهدین خلق مراسم بزرگداشتی بر پا کرده است

ایران برای قربانیان حملات تروریستی مجاهدین خلق مراسم بزرگداشتی بر پا کرده است مراسم افتتاحیه این بزرگداشت در سراسر کشور برای 72 تن از مقامات ارشد که در انفجار 37 سال پیش توسط سازمان مجاهدین خلق (سازمان مجاهدین خلق) کشته شده بودند، به…

Balkans Post: آلبانی: ترور اعضای سازمان مجاهدین خلق بدست خودشان برای تغییر ساختار

ترور اعضای سازمان مجاهدین خلق بدست خودشان برای تغییر ساختار ناپدید شدن مرموز یک عضو گروه تروریستی مجاهدین خلق (MEK) در آلبانی، بار دیگر توجهات را نسبت به این گروه جنجال برانگیز جلب کرد. Malek Sharaee، 47 ساله، که در اصل از استان خوزستان…