ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

ابوالحسن بنی صدر

ماجرای سرقت اسناد وزارت خارجه با حمایت بنی‌صدر

ماجرای سرقت اسناد وزارت خارجه با حمایت بنی‌صدر بهزاد نبوی: كسی كه اسناد وزارت خارجه را دزدید از ریاست جمهوری حكم داشت/ جزئیات اسناد سرقتی وزارت خارجه بنی‌ صدر به عنوان اولین رئیس جمهور ایران پس از افشا شدن چهره واقعی اش در 7 مرداد ماه با…

تشکیل میلیشیا و حضور در جنگ

تشکیل میلیشیا و حضور در جنگ پس از فرمان امام خمینی مبنی بر تشکیل ارتش بیست میلیونی مردمی، مجاهدین در کنار فعالیت های تبلیغی خود، همچون برگزاری میتینگ ها و انتشار نشریه، با اتکا به تسلیحاتی که در هنگام وقوع انقلاب مصادره کرده بود، اقدام به…

نقش سازمان مجاهدین خلق در کودتای نوژه

نقش سازمان مجاهدین خلق در کودتای نوژه در 19 تیر 1359 خبر کشف یک کودتای نظامی منتشر شد. این کودتا که قرار بود در روز 18 تیر اغاز شود و بعدها به «کودتای نوژه شهید محمد نوژه از خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در پی فرمان…