ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

ارتش آزادی بخش ملی

عباس داوری

نام اصلی عباس داوری اسامی مستعار رحمان، قلی زاده، عباسعلی، داود نام پدر حسن نام مادر کبری تاریخ تولد 1322 محل تولد تبریز برادران محمدعلی، ابوالفضل خواهران میلان، فاطمه سلطان، منصوره…

مهدی ابریشمچی

نام اصلی مهدی ابریشمچی اسامی مستعار ابریشمی، شریف، سینا، بهمن تهرانی نام پدر موسی نام مادر عذرا تاریخ تولد 15/03/1326 محل تولد تهران تحصیلات دانشجوی مهندسی شیمی در دانشگاه تهران  برادران…

موسی خیابانی

نام اصلی موسی نصیر اوغلی خیابانی اسامی مستعار موسی، قربانعلی، جعفر نام پدر سیف الله نام مادر طاهره تاریخ تولد 1326/07/06 محل تولد تبریز تحصیلات دانشجوی سال چهارم فیزیک دانشکده علوم دانشگاه تهران…

مسعود رجوی

نام اصلی مسعود رجوی نام پدر حسین رجوی نام مادر راضیه جلالیان تاریخ تولد 1327/04/16 محل تولد طبس تحصیلات لیسانس حقوق اسلامی از دانشگاه تهران برادران کاظم رجوی ، صالح رجوی ، هوشنگ رجوی خواهر…