ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

ترور سرچشمه

فیلم تیزر مستند ترور سرچشمه

مستند بلند سینمایی «ترور سرچشمه» که ساخته‌ای متفاوت از محمدحسین مهدویان است، در جدول اکران سینماهای هنر و تجربه در شهرهای مختلف کشور قرار گرفت. این فیلم مستند به بررسی ابعاد، آثار و چرایی انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در تیرماه سال…