ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

جان مک کین

OpenSecrets: گزارش نشریه آمریکایی از پول خرج کردن منافقین برای خریدن مقامات ایالات متحده

یک سایت خبری آمریکایی با اشاره به ارتباط نزدیک مقامات سابق و کنونی آمریکا از جمله مایکل موکاسی دادستان سابق آمریکا با گروهک منافقین، نوشت با افزایش تنش میان ایران و آمریکا، گروه های مخالف ایران به امید برکناری دولت تهران، به دنبال متحد در…

Gazeta Impakt: آیا جان مک کین برای تجهیز مجاهدین خلق به آلبانی سفر کرد؟

دیدارهای سناتور جنگ طلب آمریکا جان مک کین در کوزوو و آلبانی با رنگ و لعاب مثبتی در رسانه های کوزوو و آلبانی پوشش داده می شوند. با وجود پیشینه ی جنگ طلبانه و تجاوزگر مک کین، با وی به عنوان شخصی که صلح و دموکراسی را برای دنیا به ارمغان آورده،…