ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

حرم امام رضا

روایت زائر شاهرودی از بمب گذاری و انفجار در حرم امام رضا

مردم فریاد "مرگ بر منافق" را سر داده بودند و همراه با اعلام انزجار خود از عوامل ضد انقلاب مرگ عوامل این حادثه دلخراش را از خدا می خواستند.در روز 30 خرداد ماه سال 73 همزمان با عاشورای حسینی و تعطیلات سه روزه جمعه، تاسوعا و عاشورای حسینی…