ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

خاورمیانه

Telesur: معاهده هسته ای – آیا سازمان مجاهدین خلق به وسیله بازی با احساسات ضد ایرانی به دنبال…

سخنرانی وزیر امور خارجه، مایک پومپئو در کتابخانه رونالد ریگان حاوی انتقادات شدید از ایران و سیاست های ایران بود که به خاطر افتضاحاتی که واشنگتن در عراق و سوریه ایجاد کرده به گونه ای صحبتی احساسی و غیر معقولانه محسوب می شود.