ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

خودسوزی

خودسوزی

خودسوزی گروهک تروریستی رجوی پس از انقلاب ایدئولوژیک خود، رسما وارد فرقه گرایی شده و مسعود رجوی به عنوان رهبر بلامنازعی که حتی به اعتقاد مهدی ابریشمچی "شرک به مسعود از شرک به خدا هم بدتر است" معرفی و تنها راه دسترسی به او مریم رجوی عنوان…