ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

داعش

آیا با پدیده ای بنام تروریسم دولتی خود خواسته مواجهیم؟

آیا با پدیده ای بنام تروریسم دولتی خود خواسته مواجهیم؟ اولین تلاش‌ها برای ارائه تعریف از اقدامات تروریـستی بـه کنوانسیون 1937 ژنو باز می‌گردد.(UN, 1972). کنوانسیون 1937 ژنو برای اولـین بـار مفهـوم اقدامات تروریستی را به این شکل بیان…

CounterPunch: مجاهدین خلق در آلبانی

متن زیر مصاحبه­ای است که من از طریق ایمیل با اولسی جازقی مورخی کانادایی-آلبانیایی ساکن آلبانی که در حوزه های  تاریخ اسلام ، ملی گرایی و اصلاحات مذهبی در جنوب شرقی اروپا تخصص دارد، انجام دادم. او به ملی گرایی ، رادیکالیسم ، هویت های مذهبی و…

Global Research: ایالات متحده گروه تروریستهای ضد ایرانی مجاهدین خلق را با وجود ارتکاب جنایت از لیست…

در سال ۲۰۱۲ وزارت امور خارجه ی آمریکا گروه ضد ایرانی و تروریست مجاهدین خلق را از لیست سازمانهای تروریستی خارجی (FTO) خارج کرد. در حالیکه چند سال بعد سازمان مجاهدین خلق نشان داد که تمایل زیادی به انجام خشونت های سیاسی دارد. اما این بار با…