ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

سالگرد

IranPress: سالروز شکست مجاهدین خلق در عملیات مرصاد

سالروز شکست مجاهدین خلق در عملیات مرصاد بعد از پذیرش قطع نامه 598 از طرف ایران و آتش بس با عراق، صدام برای بدست آوردن هر چه بیشتر از خاک ایران از تروریست های گروهک مجاهدین خلق استفاده کرد. گروهک مجاهدین خلق که بر روی هرج و مرج های ایران…