ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

صمدیه لباف

مرتضی صمدیه لباف

مرتضی صمدیه لباف بیوگرافی و عضویت در سازمان مرتضی فرزند محمد علی در سال 1325 در اصفهان و در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. پس از تحصیلات متوسطه، در رشته مهندسی فیزیک دانشگاه صنعتی مشغول به تحصیل شد. در دانشگاه با محمد یزدانیان، عضو…