ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

طاهر الحبوش

توضیح مستند مذاکرات مسعود رجوی با طاهر الحبوش

سازمان مجاهدین خلق پس از خروج از ایران و پناه بردن به دامان صدام جهت همکاری با ارتش وی در جنگ با ایران، خیانت های زیادی را مرتکب شد. نشریه الحیاه در مصاحبه مفصلی که با سرلشکر وفیق السامرایی، یکی از فرماندهان اطلاعات نظامی رژیم صدام به عمل…