ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

فروشگاه قدس

انفجار بمب در فروشگاه مرکزی قدس تهران

د ساعت 16:45 دقیقه ششم آذر 1360، بمبی قوی در فروشگاه قدس در تهران منفجر شد که صدای مهیبی به همراه داشت و منجر به شهادت 4 نفر و مجروح شدن 26 نفر شد. در این رابطه 2 نفر دستگیر شدند. شهدا 2 نفر از رانندگان دو اتومبیل پیکان و بی.ام.و بودند که…