ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

لیندسی هیلسام

Citizen Truth: چهره ی دیگر ترور: چرا آمریکا سازمان مجاهدین خلق را به عنوان جایگزین سیاسی می پذیرد؟

مایک پمپئو به سبب قدرت مشروعیتی که وزارت امور خارجه به او داده است انتقادات شدیدی از سلف خود جان کری داشت. انتقاداتی در جهت دیپلماسی واشنگتن نسبت به دشمن جدیدا محبوب خود یعنی ایران که همچون بمب در دل تاریکی است.

Tirana Times: به گزارش رسانه های محلی آلبانی٬ اعضای گروهک منافقین که مقیم آلبانی هستند یک گزارشگر…

تیرانا٬ ۱۹ آگوست ـ رسانه های محلی در روز یکشنبه اعلام کردند که لیندسی هیلسام گزارشگر انگلیسی که برای تهیه ی گزارشی برای شبکه ی چهار انگلیس به آلبانی آمده بود٬ مورد ضرب و شتم گروهک مخالف ایرانی موسوم به مجاهدین خلق که در کمپی حفاظت شده در…