ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

مجید شریف واقفی

مجید شریف واقفی

مجید شریف واقفی بیوگرافی و عضویت در سازمان مجید شریف واقفی در سال 1327 در تهران متولد شد. 12 روزه بود که پدرش حبیب الله که کارمند اداره فرهنگ و هنر و استاد زری‌بافی بود به اصفهان منتقل شد. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در آن شهر گذراند.…

مستند پنجاه سال بعد

مستند پنجاه سال بعد سازمان مجاهدین خلق پس از تغییر ایدئولوژی از اسلام به مارکسیست توسط تقی شهرام، عده ای از بنیانگذاران و اعضای کادر اولیه سازمان با این تغییر ایدئولوژی مخالفت نمودند. یکی از ان ها مجید شریف واقفی بود. پس از اعلام مخالفت…