ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

مرصاد

عملیات فروغ جاویدان (مرصاد)

پس از قبول قطعنامه توسط ایران در مجامع بین المللی، صدام در جلسه محرمانه ای خبر حمله دوباره به ایران و شروع یک عملیات جدید که منجر به سرنگونی حکومت ایران خواهد شد را می دهد. وفیق السامرایی رییس سازمان اطلاعات ارتش عراق و مدیر اطلاعات نظامی…

IranPress: سالروز شکست مجاهدین خلق در عملیات مرصاد

سالروز شکست مجاهدین خلق در عملیات مرصاد بعد از پذیرش قطع نامه 598 از طرف ایران و آتش بس با عراق، صدام برای بدست آوردن هر چه بیشتر از خاک ایران از تروریست های گروهک مجاهدین خلق استفاده کرد. گروهک مجاهدین خلق که بر روی هرج و مرج های ایران…