ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

منافق

تحلیل وضعیت روانشناختی مجاهدین خلق (MKO) براساس نظریه اریک فروم

مفاهیم و نظریه­های مختلفی از بعد اجتماعی و روانشناختی می­توانند وضعیت مجاهدین خلق را توضیح دهند، اما به نظر می­رسد برای فهم جهان اجتماعی این گروه، در وهله اول باید بر شناخت دو عنصر مکمل یکدیگر یعنی رهبری و اعضای این گروه متمرکز شد.…

روایت زائر شاهرودی از بمب گذاری و انفجار در حرم امام رضا

مردم فریاد "مرگ بر منافق" را سر داده بودند و همراه با اعلام انزجار خود از عوامل ضد انقلاب مرگ عوامل این حادثه دلخراش را از خدا می خواستند.در روز 30 خرداد ماه سال 73 همزمان با عاشورای حسینی و تعطیلات سه روزه جمعه، تاسوعا و عاشورای حسینی…