ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

میدان امام خمینی

۹ مهر ۱۳۶۱؛ انفجار بمب در میدان امام خمینی تهران

گروهک منافقین شامگاه نهم مهر ماه سال1361 در اقدامی تروریستی، بمب بسیار قوی را در میدان امام خمینی (ره)، ابتدای خیابان ناصر خسرو تهران منفجر کردند. در اثر این انفجار چندین ساختمان و مغازه تخریب، بیش از 60 تن شهید و حدود 800 تن دیگر مجروح…