ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

پاریس

Gulf Daily News: پازلی سیاسی در پاریس

تالار آنها در مرکز همایش های پاریس در کنار فرودگاه چارلز دگل افتتاح شد که به دلایل امنیتی به ما گفته شد. من باید اقرار کنم که از اندازه سالن همایش سورپریز شدم، و بسیاری از چهره های مهم اروپای غربی و آمریکا، همراه با فرمانداران سابق،…