ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

کودک کشی

بازخوانی جنایت منافقین در 6 آذر 1360

بازخوانی جنایت منافقین در 6 آذر 1360 کودک‌کشی منافقین در خیابان ولیعصر تهران روز جمعه، 6 آذرماه 1360، جنایتی هولناک از سوی سازمان منافقین صورت گرفت که طی آن چهار نفر به شهادت رسیدند و عده‌ای نیز زخمی شدند. در میان شهدا یک کودک نیز دیده…