ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

American Herald Tribune

American Herald Tribune: بدتر از داعش: گذشته تاریک گروه تروریستی مجاهدین خلق

با افزایش فعالیت های داعش در سوریه و عراق در اواسط سال 2010، داستان به ظاهر ساده در مورد "بدترین سازمان تروریستی" تاکنون در رسانه های دنیا پخش شده است. با این حال، چقدر دقیق می تواند باشد؟ با توجه به سازمان های فعال امروز، جنایات و کشتار…