ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

CounterPunch

CounterPunch: ترامپ و ایران

هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مانند یک دیوانه در صحنه ی جهانی حاضر می شود٬ به نظر می رسد توجه دنیا بیشتر به رفتارهای بی نزاکت اوست تا آنچه به دنبال طرح آن است.

New Eastern Outlook: تروریسم کیست؟ سیاست ترور و آن تروریست هایی که ما دوست خطابشان میکنیم …

تروریسم، به دلیل ماهیت ذاتییش، امروزه یک جایگزین برای اعمال فشار سیاسی است – که برای بیان مخفیانه افکار سیاسی، قدرت ها از طریق خشونت و خونریزی تحمیل می کنند در حالی که بر عدم مصونیت خودشان از این موضوع نیز بحث هایی وجود دارد. تروریسم یک…

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

Join Channels
CLOSE