ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

اروپایی

American Herald Tribune: چهار دهه پس از وقوع انقلاب اسلامی: دلایل استقامت آن چیست؟

این مقاله به برخی از اتقادات پاسخ می دهد که اخیرا ادعا کرده بودند که اگر سید علی خامنه ای رهبر ایران، سياست کشور را هدايت نکند، ایران نقش برجسته ای در جهان داشته و ارتباطات جامع با ایالات متحده و دیگر کشورها برقرار می کرده است. با این حال،…