ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

Global Research

Global Research: ایالات متحده گروه تروریستهای ضد ایرانی مجاهدین خلق را با وجود ارتکاب جنایت از لیست…

در سال ۲۰۱۲ وزارت امور خارجه ی آمریکا گروه ضد ایرانی و تروریست مجاهدین خلق را از لیست سازمانهای تروریستی خارجی (FTO) خارج کرد. در حالیکه چند سال بعد سازمان مجاهدین خلق نشان داد که تمایل زیادی به انجام خشونت های سیاسی دارد. اما این بار با…

Global Research: ردپای آمریکا و تاریخ سیاسی ایران: مقاومت به نام خود مختاری

اگر جهان به تنفر آمریکا از ایران به خاطر سیستم حکومتی و سیاست های زبده اش، به عنوان الگویی برای خنثی سازی سیاست های خودش عادت کرده است، منطقی به نظر می آید تا روابط تهران، واشنگتن را در جایگاه قانونی خود مطالبه کند.