ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

محمدرضا پهلوی

TRT World: این فرقه ایرانی که توسط آمریکا پشتیبانی می شود کیست؟

این فرقه ایرانی که توسط آمریکا پشتیبانی می شود کیست؟ مجاهدین خلق یک گروه ایرانی مخالف دولت است که عملیات های تروریستی بحث برانگیز زیادی را انجام داده است. اما این اعمال باعث نشد که آمریکا از حمایت این گروه دست بردارد. رودی جولیانی وکیل…

American Herald Tribune: چهار دهه پس از وقوع انقلاب اسلامی: دلایل استقامت آن چیست؟

این مقاله به برخی از اتقادات پاسخ می دهد که اخیرا ادعا کرده بودند که اگر سید علی خامنه ای رهبر ایران، سياست کشور را هدايت نکند، ایران نقش برجسته ای در جهان داشته و ارتباطات جامع با ایالات متحده و دیگر کشورها برقرار می کرده است. با این حال،…