ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

Tirana Times

Tirana Times: به گزارش رسانه های محلی آلبانی٬ اعضای گروهک منافقین که مقیم آلبانی هستند یک گزارشگر…

تیرانا٬ ۱۹ آگوست ـ رسانه های محلی در روز یکشنبه اعلام کردند که لیندسی هیلسام گزارشگر انگلیسی که برای تهیه ی گزارشی برای شبکه ی چهار انگلیس به آلبانی آمده بود٬ مورد ضرب و شتم گروهک مخالف ایرانی موسوم به مجاهدین خلق که در کمپی حفاظت شده در…