ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه آرشیو

TYT Network

TYT Network: دیدار های مکرر جولیانی و بولتون با گروهی فرقه گرا که قبلا سازمانی تروریستی بوده است

رودی جولیانی در جریان یادبودی در نیویورک در تاریخ 24 سپتامبر 2013، برای اعضای گروه مجاهدین خلق ایران (مجاهدین) صحبت می کند. مجاهدین خلق می گویند 52 تن از اعضای آنها در 1 سپتامبر 2013 در عراق کشته شدند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کنونی نیز…