ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه بایگانی دسته

تبار ترور

موسی خیابانی

نام اصلی موسی نصیر اوغلی خیابانی اسامی مستعار موسی، قربانعلی، جعفر نام پدر سیف الله نام…

مسعود رجوی

نام اصلی مسعود رجوی نام پدر حسین رجوی نام مادر راضیه جلالیان تاریخ تولد 1327/04/16…