ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه بایگانی دسته

عکس

7 تیر 1360

روز ۷ تیر ۱۳۶۰ در اثر بمب گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط منافقین، آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی، رییس وقت…