ترور اسپرینگ
Meet the actual nature of MKO
صفحه بایگانی دسته

عکس

7 تیر 1360

روز ۷ تیر ۱۳۶۰ در اثر بمب گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط منافقین، آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی، رییس وقت…

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

Join Channels
CLOSE